Crossmedia design

Crossmedia design

Je hebt:

→ interesse in kunst en cultuur
→ zin voor planning, organisatie en netheid

Je bent:

→ creatief
→ gemotiveerd om te studeren en te werken

Wat na het secundair?

professionele bachelor
 • kleuteronderwijs
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
 • grafische en digitale media
 • digital arts & entertainment (3D-animatie)
 • visual design (studio still, grafisch, digitaal,
  reclame, brand & packaging)
 • informaticamanagament en multimedia
 • multimedia en creatieve technologie
academische bachelor
 • beeldende kunsten
 • conservatie-restauratie
 • kunstwetenschappen/archeologie
 • geschiedenis
 • communicatiewetenschappen
 • productontwikkeling
master
 • audiovisuele kunsten (animatiefilm)
 • beeldende kunsten
  (fotografie, grafische vormgeving, illustratie,
  media & information design, beeldverhaal)
 • educatieve master
  audiovisuele en beeldende kunsten
graduaat
 • digitale vormgeving
  (graphic design + 3D modeling skills)

→ andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk

Lessentabel Crossmedia design

CMD


3e Graad
5CMD6CMD
Basisvorming1617
Levensbeschouwing22

STEM
Science, Technology, Engineering & Mathematics
33
Natuurwetenschappen11
Wiskunde22

MEMA
Mens & Maatschappij
45
Aardrijkskunde 11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Financieel-economische vaardigheden01

TACU
Taal & Cultuur
77
Engels22
Frans22
Nederlands33

Specifieke Vorming2019
Grafische design44
Media design & Video33
Tekenatelier33
Animatie33
Foto22
Illustratie32
Kunstbeschouwing22
Dubbele finaliteit – KSO: Je stroomt daarna door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt