academie kunsthumaniora brugge

Woordkunst-Drama

rood

Is acteren, dans en muziek jouw droom, dan kan je deze waarmaken in de richting Woordkunst-Drama.

Enerzijds bereiden vakken  zoals toneel, verbale vorming, dans, zang en creatief musiceren je voor op verdere drama-opleidingen. Anderzijds biedt een  ruime algemene vorming met accent op talen nog tal van andere toekomstmogelijkheden.

profiel

je hebt:

 • interesse in toneel- en theaterkunst
 • de durf om je uit te drukken op verschillende manieren: expressief, verbaal, muzikaal, lichamelijk (dans), enz.

 

 

jouw toekomst:

 • Hoger beroepsonderwijs:
  - meertalig secretariaat
  - tolk voor doven
  - assistentie in de psychologie
  - maatschappelijk werk
  - orthopedagogie
  - sociaal-cultureel werk
  - bibliotheekwezen en documentaire
     informatietechniek
  - reisleider
  - gids
 • Professionele bachelor
  - pop- en rockmuziek: muziekmanagement
  - pop- en rockmuziek: muziektechniek
  - pop- en rockmuziek: muzikant
  - dans
  - musical
  - kleuteronderwijs
  - lager onderwijs
  - secundair onderwijs: geschiedenis/muzikale
     opvoeding/Nederlands/Frans/Engels/
     project algemene vakken
  - pedagogie van het jonge kind
  - journalistiek
  - communicatiemanagement: event, concept en
     organisatie
  - communicatiemanagement: public relations en
     voorlichting
  - logopedie en audiologie: audiologie/logopedie
  - office management: event- en projectmanagement
  - office management: management assistent
  - bedrijfsmanagement: eventmanagement
  - toegepaste psychologie: arbeids- en
     organisatiepsychologie
  - toegepaste psychologie: schoolpsychologie en
     pedagogische psychologie
  - sociaal werk: kunst- en cultuurbemiddeling
  - sociaal werk: maatschappelijk werk
  - sociaal werk: sociaal-cultureel werk
  - orthopedagogie/toegepaste jeugdcrimonologie
  - gezinswetenschappen
 • Academische bachelor
  - audiovisuele kunsten : animatiefilm
  - audiovisuele kunsten : documentaire
  - audiovisuele kunsten : film
  - audiovisuele kunsten : radio
  - audiovisuele kunsten : schrijven
  - audiovisuele kunsten : televisie/film
  - kunstwetenschappen/archeologie/musicologie
  - geschiedenis
  - communicatiewetenschappen
  - Afrikaanse/Oost-Europese/Oosterse talen en
     culturen
  - muziek : instrument-zang
  - muziek : jazz-lichte muziek
  - muziek : muziekpedagogie
  - muziek : muziektherapie
  - muziek : scheppende muziek
  - muziek : uitvoerende muziek
  - drama : kleinkunst
  - drama : acteren/spel
  - drama : regie/schrijven
  - drama : woordkunst
  - taal- en letterkunde : twee talen Nederlands/
     Frans/Engels/Duits/theater-, film- en
     literatuurwetenschap
  - sociologie
  - wijsbegeerte/moraalwetenschappen/
     godsgeleerdheid en godsdienstwetenschappen
  - toegepaste taalkunde
 • Andere studierichtingen in het hoger onderwijs blijven mogelijk:

je bent:

 • een teamplayer
 • gemotiveerd om te studeren en te werken
 • gedreven om ook alle technische aspecten aan te leren en te oefenen

 

 

creaties