academie kunsthumaniora brugge

Dagindeling

De dagindeling op onze school ziet er als volgt uit:

8.30 - 10.10 uur

10.10 - 10.20 uur

10.20 - 12.00 uur

12.00 - 13.00 uur

13.00 - 14.40 uur

14.40 - 14.50 uur

14.50 - 16.30 uur

1ste - 2de lesuur

onderbreking

3de - 4de lesuur

middagpauze

5de - 6de lesuur

onderbreking

7de - 8ste lesuur

!!! Voor de 1ste graad eindigen de lessen om 15.40 uur !!!

!!! Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur !!!